Спутник (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.

Спутник е съветска космическа програма, целяща изстрелването на изкуствени спътници в космическото пространство. Думата може да се отнася също за: