Средноезична съгласна

група съгласни звукове
Място на учленение
на съгласните звукове

 • Устнени
Двубърнени
Устнено-заднонебни
Устнено-венечни
Устнено-зъбни
Зъбно-устнени

 • Двузъбни

 • Предноезични
Езично-устнени
Междузъбни
Зъбни
Зъбно-венечни
Венечни
Върхови
Ламинални
Подвърхови
Задвенечни
Небно-венечни
Ретрофлексни

 • Средноезични
Задвенечни
Венечно-небни
Небни
Устнено-небни
Заднонебни
Мъжечни
Мъжечно-надгръклянникови

 • Задноезични
Глътъчни
Надгръкляннико-глътъчни
Надгръклянникови

 • Гръклянови
Гласилкови

Средноезичните съгласни (дорсални консонанти) са съгласни, които се учленяват с горната средна част на езика.[1] Обхващат няколко основни места на учленение – небни, заднонебни и мъжечни.

  1. Dorsal | Linguistics | Linguistics | Ultius Glossary | Ultius // www.ultius.com. Посетен на 6 април 2021.