Средорек

Уикимедия пояснителна страница

Средорек може да се отнася за:

  • Средорек, село в област Кюстендил, България;
  • Средорек, село в област Сливен, България;
  • Средорек, село в община Долнени, Северна Македония;
  • Средорек, котловина в Северна Македония.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.