Стамов (женската форма: Стамова) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:

  • Иван Стамов (1898 – 19??) – деец на Българската комунистическа партия и на Вътрешната македонска революционна организация (обединена)
  • Йероним Стамов (1888 – 1949) – български общественик и духовник, деец на Македонската католическа лига в България
  • Нина Стамова (1935 – 2019) – българска театрална и кино актриса
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.