Стара Европа (антропология)

Емблема за пояснителна страница Тази статия е за антропологическия термин. За политическия епитет вижте Стара Европа.

Старата Европа (на английски: Old Europe) е термин влязъл в обращение след 1974 г., когато излиза обобщаващият труд на Мария Гимбутас Боговете и богините на Стара Европа[1]

Ареал на неолитните Дунавски Винчански култури с различните им локализации

Археологическите находки в Европа позволяват в югоизточния край да се набележат очертанията на специфична култура, предшествала появата на отчетливото индо-европейски нашествие. Според Гимбутас тази пред-индоевропейска култура се проследява на територия, покриваща приблизително днешните Румъния, България и Гърция, като достига в Средиземноморието до островите Крит, Кипър, Малта, Сицилия, Сардиния, Корсика. Възглед за съществуването на подобна култура е формулирал преди войната австралийският археолог Гордън Чайлд, като я е нарекъл „Дунавска култура“[2] Аргументи в полза на тези разбирания са дунавската протописменост или елементи от винчанската култура и артефакти, като „Плочка от Градешница“ и „Табличка от Дупяк“.

В трактовката на Гимбутас за „Стара Европа“ е характерно организирането на обществото около обожествената фигура на жената, което контрастира с по-късните воински и мъжки ценности, засвидетелствани с разпространението на индо-европейска цивилизация.[3] Предложените идеи са развити по-нататък от езиковеда и археолог Харалд Харман, който счита, че староевропейски останки са се запазили в архаична Гърция, където се намирала периферията на една т.нар. „дунавска цивилизация“.[4]

Източници и литератураРедактиране

  1. Gimbutas M., (1974), The Gods and Goddesses of Old Europe, 7000 to 3500 BC: Myths, Legends and Cult Images. London: Thames and Hudson (при по-късните издания заглавието се изменя)
  2. Childe, V. Gordon (1929). The Danube in Prehistory. Oxford: Clarendon Press
  3. Gimbutas M., (1991). The Civilization of the Goddess: The World of Old Europe. San Francisco: Harper; (1994). Das Ende Alteuropas. Der Einfall von Steppennomaden aus Südrussland und die Indogermanisierung Mitteleuropas. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft
  4. Харман Х., Загадките на дунавската цивилизация, София: Борина, 2015
  • Гимбутас, Мария. Цивилизация Великой Богини. Москва, 2005 г.
  • Харман Х., „Загадките на дунавската цивилизация: откриването на най-древната високоразвита цивилизация в Европа“, София: Борина, 2015, ISBN 978-954-500-305-9

Вижте същоРедактиране