Отваря главното меню
Емблема за пояснителна страница Тази статия е за термина във физиката. За термина в механиката вижте Степени на свобода (роботика). За термина в статистиката вижте Степени на свобода (статистика).

Степени на свобода се наричат координатите, с помощта на които може да се опише еднозачно положението в пространството на една материална точка или тяло. Броят на степените на свобода на дадено тяло се определя от възможните направления на движение на това тяло.

Най-простата механична система, материална точка в тримерното пространство има 3 степени на свобода, защото състоянието ѝ напълно се определя от трите пространствени координати.