Стоян Божинов

български комунистически деятел

Стоян Божинов е български комунстически активист и общественик.

Стоян Божинов
български комунистически деятел
Роден

Биография редактиране

Божинов е роден в Бяла Слатина. Той е сред първите активисти на социалистическото движение в Бяла Слатина.[1]

Същевременно Божинов е активист и на Белослатинското македонско дружество. През юли – август 1900 година е делегат от Белослатинското дружество на Садмия конгрес на Македонската организация.[2] През април 1901 година е делегат и на Осмия конгрес на Организацията.[3]

От 1908 до 1911 година Божинов е кмет на Бяла Слатина.[4]

През Първата световна война служи като артелчик в девета армейска паркова колона. За полезна и усърдна служба е награден с бронзов медал „За заслуга“.[5]

По време на Септемврийското въстание в 1923 година овладелите Бяла Слатина комунистически въстаниици отново го правят кмет на града.[6]

Бележки редактиране

  1. Бяла Слатина в революционните борби 1894-1944. София, Издателство на Българската комунистическа партия, 1969. с. 21.
  2. Билярски, Цочо. Княжество България и македонският въпрос, т.1. Върховен македоно-одрински комитет 1895 – 1905 (Протоколи от конгресите), Българска историческа библиотека, 5, Иврай, София, 2002, стр. 169.
  3. Билярски, Цочо. Княжество България и македонският въпрос, т.1. Върховен македоно-одрински комитет 1895 – 1905 (Протоколи от конгресите), Българска историческа библиотека, 5, Иврай, София, 2002, стр. 259.
  4. Кметове на общината // Община Бяла Слатина. Посетен на 21 август 2021 г.
  5. ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 333, л. 197-198
  6. Борованският район през Септември 1923 : Спомени и документи. София, Издателство на Отечествения фронт, 1988. с. 46.
Илия Кътов кмет на Бяла Слатина
(1908 – 1911)
Нинчо Драгойчев