Стрелково оръжие се нарича оръжието, с което може да се произведе изстрел или да се води стрелба.

Има много класификации и дефиниции за това какво е стрелково оръжие. Най-често за стрелково оръжие се счита онова „оръжие, което може да произведе изстрел“. Много от авторите считат за стрелково единствено онова оръжие, което може да бъде носено от един човек, но по-често за тази група оръжия се използва термина леко стрелково оръжие.

Класификацията също е най-разнообразна и често разделяща го по противоречащи принципи. Несъмнено обаче огнестрелните оръжия винаги са считани за отделна ясно обособена група, с типични характеристики и прецизна дефиниция. Една от по-разпространениете и практически употребявани класификации е според източника на енергията, използвана за извършване на изстрела, и тя е следната:

Също така има много примери на оръжия, комбиниращи тези принципи, като Ръчния противотанков гранатомет – РПГ, който използва един заряд за придаване на начална скорост на гранатата и след определено разстояние се запалва нейния собствен заряд и ѝ придава допълнителна скорост.