Мюсюлмани, изпълняващи суджуд по време на молитва в джамия.

Суджуд (на арабски: سُجود, произнасяно sʊˈdʒuːd) или саджда (на арабски: ُسجدة, произнасяно ˈsædʒdæh) е арабска дума, означаваща дълбок поклон до земята пред Аллах в посока на Кааба. Поклонът се изпълнява, като пръстите на краката, носа, челото и ръцете са допрени до земята. В това положение мюсюлманите възхваляват Аллах.

СъщностРедактиране

Суджудът се изпълнява по време на ежедневната петкратна молитва, като във всяка част на молитвата (ракят) се изпълняват по два поклона суджуд. Суджуд се изпълнява и в други случаи.

Суджуд за благодарностРедактиране

При получаване на добра новина или когато се случи нещо добро, понякога мюсюлманите извършват суджуд в знак на благодарност към Аллах.

Суджуд при четене на КоранаРедактиране

В Корана има 14 аята, след прочитането на които Мохамед изпълнявал суджуд. Поради тази причина, когато мюсюлманите прочетат някой от тези аяти (означени със знака ۩) също изпълняват суджуд.

Суджуд при забравянеРедактиране

При изпълнение на молитва ако някой мюсюлманин забрави да извърши някое действие, в края на молитвата може да компенсира с два суджуда.