Съгласие (1894 – 1896)

„Съгласие“ с подзаглавие Седмичен политически, търговски и литературен вестник е български вестник, излизал в София, България от 18 юни 1894 до 6 февруари 1896 година. Стопани и редактори на вестника са Димитър В. Македонски и Антон Франгя. Вестникът излиза седмично - в събота. Печата се в печатници „Б. Шимаков“ и „Напредък“.[1]

„Съгласие“
Информация
Вид месечен вестник
Начало 18 юни 1894 г.
Край 6 февруари 1896 г.
Цена на
печатно издание
20 стотинки, годишен абонамент 10 лева
Собственици Димитър В. Македонски, Антон Франгя
Редактор Димитър В. Македонски, Антон Франгя
Език български
Тираж 1000
Годишнина Броеве Дата
I 1 – 50 18 юни 1894 – 18 май 1895
II 1 (51) – 27 26 май 1895 – 6 февруари 1896

От 22 брой подзаглавието на вестника става Седмичен политически, икономически и литературен вестник, а стопанин остава само Димитър Македонски. От втората годишнина подзаглавието е Независим либерален орган.[1]

Вестникът е неофициален орган на Прогресивно-либералната партия и стои на русофилски позиции.[1] Подкрепя политиката на Върховния македонски комитет.

БележкиРедактиране