Допирателна

вид линия
(пренасочване от Тангента)

Допирателна (наречена още тангента) в геометрията е права линия, която има само една допирна точка с дадена крива и е перпендикулярна на радиуса на кривата в тази точка.

Допирателна
Представяне на допирателнатата като граница

Математическото определение на допирателната се задава по следния начин:

Нека функцията е определена в някаква околност на точката , и е диференцируема в нея: . Допирателната в точка представлява линейна функция, зададена с уравнението:

Ъгълът на наклона на допирателната удовлетворява уравнението:

или