Теофанията (старогръцки: Θεοφανεια; съставна от съществителното Θεος „бог“ и глагола φαινω „явява“) е непосредствено явяване на бог в различните религии.

Теофанията в ХристиянствотоРедактиране

През 4 век епископ Евсевий Кесарийски пише трактат „За божествената манифестация“ (Peri theophaneias), отнасяйки към Въплъщението на Христос.

Теофанията в ИндуизмаРедактиране

В Индуизма манифестацията на Вишну като човек е отнасяна като аватарите на Вишну.

Вижте същоРедактиране