Тиреотропин-освобождаващ хормон

Тиреотропин-освобождаващ хормон е трипептиден хормон, който се отделя от хипоталамуса и контролира секрецията на тиреотропния хормон от предния дял на хипофизата като стимулира секрецията му. По структура е невропептид. Нарича се още тиреолиберин.