Тета

(пренасочване от Тита)
Емблема за пояснителна страница Тази статия е за буквата. За певицата вижте Тита (певица).

Тета (старогръцки) или Тита (новогръцки) (главна буква Θ, малка буква θ) е осмата буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава 9.

Greek alphabet alpha-omega.svg
Гръцка азбука
Α α — алфа Β β — вита
Γ γ — гама Δ δ — делта
Ε ε — епсилон Ζ ζ — зита
Η η — ита Θ θ ϑ — тита
Ι ι — йота Κ κ — капа
Λ λ — ламда Μ μ — ми
Ν ν — ни Ξ ξ — кси
Ο ο — омикрон Π π — пи
Ρ ρ — ро Σ σ ς — сигма
Τ τ — тав Υ υ — ипсилон
Φ φ ϕ — фи Χ χ — хи
Ψ ψ — пси Ω ω — омега
Излезли от употреба
Digamma uc lc.svg(Pamphylian digamma uc lc.svg) Ϝ ϝ — дигама Stigma uc lc.svg Ϛ ϛ — стигма
Heta uc lc.svg Ͱ ͱ — хета San uc lc.svg Ϻ ϻ — сан
Qoppa Q-and-Z-shaped.svg Ϟ (Ϙ)— копа Greek Sampi 2 shapes.svg Ϡ (Ͳ) — сампи
Sho uc lc.svg Ϸ ϸ — шо

Първоначално, в старогръцкия език Тета се произнасяла като придихателна съгласна Т [tʰ], но по-късно се променя в звука [θ](th в think на английски), както се произнася днес в гръцкия език.

Главната буква Θ се използва като символ за:

Малката буква θ се използва като символ за: