Тази статия е за буквата. За певицата вижте Тита (певица).

Тета (старогръцки) или Тита (новогръцки) (главна буква Θ, малка буква θ) е осмата буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава 9.

Първоначално, в старогръцкия език Тета се произнасяла като придихателна съгласна Т [tʰ], но по-късно се променя в звука [θ](th в think на английски), както се произнася днес в гръцкия език.

Главната буква Θ се използва като символ за:

Малката буква θ се използва като символ за: