Тодор Кулев

български юрист и политик

Тодор Генов Кулев е български политик от Демократическия сговор и юрист. Професор по наказателно право и наказателно съдопроизводство.[1]

Тодор Кулев
български юрист и политик
Роден
Починал
23 ноември 1942 г. (64 г.)
Народен представител в:
XX ОНС   XXI ОНС   XXII ОНС   XXIII ОНС   

Биография

редактиране

Роден е в Габрово на 27 септември 1878 г. През 1897 – 1898 г. следва във Военно-медицинската академия в Санкт Петербург. След това до 1904 г. следва право в Берн, Страсбург и Санкт Петербург.

Между 1905 и 1910 г. адвокатства във Велико Търново. От 1911 г. е доцент по наказателно право, а от 1916 г. и професор в Софийския университет, преподавал е наказателно право и административно право в Свободния университет за политически и стопански науки (днес УНСС)[2]. Бил е и член на Академичния съвет и заместник-ректор на същия университет. През 1921 г. основава заедно със съмишленици Народния сговор. През 1923 г. участва в деветоюнския преврат[3]. От 1923 до 1925 г. е един от ръководителите на Демократическия сговор. В периода 1926 – 1930 г. е министър на правосъдието.

Умира на 23 ноември 1942 г. в София.

Библиография

редактиране

Тодор Кулев е автор на следните по-значими научни разработки.

 • Das Problem der Willensfreiheit und die Grundbegriffe der Strafrechts. – Страсбургски университет. 1904.
 • Наказателноправната вменяемост. Търново, печ. Церовски и сие, 1909. VI, 146 с.
 • Престъпността на малолетните. [Кримин.-социол. и полит. студия]. В. Търново, печ. С. Панайотов, 1910. 128 с. [Кор. 1911].
 • Задачи и методи на наказателноправната наука. – Год. СУ. Юрид. фак., 7, [1910 – 1911], 1913, 1 – 16.
 • Причините на съвременната престъпност. – В: Юбил. сб., изд. по инициативата на Юрид. факултет при СУ в чест на С. С. Бобчев по случай петдесетгодишната му научна, публист. и обществена дейност. С., 1921, 127 – 155.
 • Правното положение на жената според българското наказателно право. – Юрид. преглед, 24, 1923, № 1, 1 – 10.
 • Правосъдие и администрация. [Реч, произнесена на 1 ноември 1924 г. на годишния празник на Своб. унив. в София]. – Год. Своб. унив., 4, 1925, 159 – 172.
 • Превод на труда на професор Франц фон Лист – Наказателно право – курс. Обща и особена част. (1920 г.)

Източници

редактиране
 1. Варненски новини - Ежедневен информационен вестник / Ред. Велко Юруков - Варна; печ. Взаимност / 22 март 1935, No. 3868, стр. 1
 2. Годишник на Свободния университет за политически и стопански науки. София, 1922, стр. 87.
 3. Цураков, Ангел, Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България, Книгоиздателска къща Труд, стр. 161, ISBN 954-528-790-X