Транспортен слой на OSI модела

(пренасочване от Транспортен слой)

Транспортният слой е четвъртият слой на OSI модела. Той поддържа обмена на подредена последователност от съобщения от край до край. Подобно на каналния слой той също трябва да осигури крайния интегритет на данните. За разлика от каналния слой обаче, това ниво може да осигури тази функция извън локалния LAN сегмент. Този слой може да открие грешки и автоматично да генерира заявка за пре-предаване[1].

OSI модел
7. Приложен слой
NNTP • SIP • SSI • DNS • FTP • Gopher • HTTP • NFS • NTP • SMPP • SMTP • DHCP • SNMP • SSH • Telnet • Netconf • други...
6. Представителен слой
MIME • XDR • TLS • SSL
5. Сесиен слой
Named Pipes • NetBIOS • SAP • L2TP • PPTP
4. Транспортен слой
TCP • UDP • SCTP • DCCP • SPX
3. Мрежов слой
IP (IPv4, IPv6) • ICMP • IPsec • IGMP • IPX • AppleTalk • IS-IS • OSPF • RIP • BGP • IGRP • EIGRP
2. Канален слой
MAC адрес • ATM • SDLC • HDLC • ARP • CSLIP • SLIP • PLIP • IEEE 802.3 • Frame Relay • ITU-T G.hn DLL • PPP • X.25 • Суич
1. Физически слой
EIA/TIA-232 • EIA/TIA-449 • ITU-T V-Series • I.430 • I.431 • POTS • PDH • SONET/SDH • PON • OTN • DSL • IEEE 802.3 • IEEE 802.11 • IEEE 802.15 • IEEE 802.16 • IEEE 1394 • ITU-T G.hn PHY • USB • Bluetooth • Хъб

Друга важна функция на транспортния слой е да пренареди пакетите, които са пристигнали в разбъркан ред. Това може да се случи по най-различни причини. Пакетите може да са поели по различни пътища в мрежата или някои да са били повредени при предаването. При всички случаи, транспортното ниво идентифицира подредбата на пакетите и трябва да възстанови оригиналната подредба преди да подаде съдържанието им към следващото сесийно ниво.

Източници редактиране

  1. Георгиев, Васил и др. Вградени и автономни системи. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014. ISBN 978-954-07-3660-0.с. 159