Трапер (от английски: trapкапан) е ловец на животни заради тяхната кожа.

Терминът се използва основно за ловците в Северна Америка, особено по време на оживената търговия с кожи през първата половина на ХІХ век. Повечето кожи за Европа са изнасяни за облекло. По онова време в Европа са на мода шапки от кожа на бобър.

В Северна Америка траперите допринасят значително за изследване на непознати територии. Ловът отчасти се провежда безразсъдно, което води до изчезването на отделни видове животни с ценна кожа или до застрашаването им от изчезване. С променящата се мода и поради спада на цените на ценната кожа, значението на траперите намалява значително.

Днес в Канада и Аляска все още има около 200 000 ловци, които обикновено живеят там само временно и траперството е второстепенно занимание. В същото време, много животински видове са под закрилата на държавата, по-специално в Канада ловът и риболовът се наблюдават от държавни органи. В продължение на последните няколко години, в световен мащаб търсенето на кожи отново нараства, така че за траперите отново има поле за изява.

Сет Кинман
Джим Бриджър

Известни трапери

редактиране

Източници

редактиране