Растителноядно животно

(пренасочване от Тревопасни животни)

Растителноядни животни (на латински: Herbivore) се наричат животни, приспособени да се хранят преимуществено с растения или подобни организми (включително водорасли и фотосинтезиращи бактерии). или техни части, като плодове и ядки, и останки. Микробите от животински тип, хранещи се с мъртви растения, са сапрофити. Растителноядните животни са първични потребители в хранителната верига.

Елени, хранещи се с листа
Папагалите са пример за животни, хранещи се със зърна и плодове

Вариации в храненето

редактиране

Има тревопасни животни, както и листоядни, зърноядни, плодоядни, нектаросмучещи.

Тревопасни животни се наричат бозайниците, които пасат трева или се хранят с клонки или листа от дървета и храсти. Такива са например зебри, елени, жирафи и други копитни животни.

Листоядните използват за храна единствено или основно листата на растения, например коалите и скакалците.

Зърноядните се прехранват с всякакъв вид ядки, зърна и семена, например лалугерите.

Плодоядните, като много видове птици, както и прилепи, ядат плодовете по храстите и дърветата.

Нектаросмучещите всмукват сокове от растенията и ги използват в оригинален или преработен вид, например пеперудите и пчелите.