Тристенът (триедър) е многостен с три стени. Има само един тристен – триъгълен колкотостен, който е изроден и правилен.

Втори тристенРедактиране

Има и втори тристен – хемикуб, който е абстрактен правилен.

ТаблицаРедактиране

Име Картинка Типове стени Върхове Ръбове Дуален многостен
Триъгълен колкотостен   3 двуъгълника 2 3 Триъгълен двустен
Хемикуб   3 квадрата 4 6 Хемиоктаедър

Вижте същоРедактиране