Четиристен

многостен с четири стени
Тази статия е за многостена по брой на стени. За платоновото тяло вижте Тетраедър.

Четиристенът (тетраедър) е многостен с четири стени. Съществува само един четиристен[1]триъгълна пирамида.

Вторият четиристен редактиране

Вторият четиристен е квадратен маркучостен, който е изроден и правилен. Има и трети четиристен, наречен хемиоктаедър, който е абстрактен правилен.

Таблица редактиране

Име Картинка Типове стени Върхове Ръбове Дуален многостен
Тетраедър   4 равностранни триъгълника 4 6 Себедуален
Квадратен маркучостен   4 двуъгълника 2 4 Квадратен двустен
Хемиоктаедър   4 равностранни триъгълника 3 6 Хемикуб

Вижте също редактиране

Източници редактиране