Тубаларите са тюркска етническа група в Русия, понякога разглеждан като етнографска група на алтайците.

Тубалари
Общ брой 1965
Разселение  Русия
Език Алтайски
Религия Шаманизъм, бурханизъм, православие
Сродни групи Алтайски народи

Наброяват около 2000 души (2012), почти всички в Република Алтай, главно в Чойски район. Говорят на собствен диалект на алтайския език.