Убите или Убии (Ubii, Ubier) са западно германски народ, който е описан от Юлий Цезар през 55 пр.н.е. като вече цивилизиран.

Убите обитават първо десния бряг на Рейн в Магна Германия срещу треверите и южно от сугамбрите. Тяхната територия е доста обширна от р. Зиг през р. Лан до Долен Майн.

Убите са от първите германски племена, които имат оживена търговия с римляните, които им дават синовете си на убучение и се съгласяват да плащат трибути. Освен това дават на римляните помощни войски (особено конница, понеже германците са прочути с конното си изкуство), които те използват, както изисква техният политически девиз „Divide et impera“, да завладяват други германски племена и получават от тях трибути. Това води до завист, недоверие и омраза на другите съседни племена.

Затова през 38 пр.н.е. за сигурност Агрипа ги преселва на левия бряг на р. Рейн, по-късната римска провинция Долна Германия.

Левият бряг на Рейн е до времето на император Домициан част от провинцията Галия Белгика. Тук населяват пространството при Бон и Кьолн, при Аахен на дясно от р. Вурм и долината на р. Ар.

Главно селище на убите става Ара или Опидум Убиорум, което става по-късно от Клавдий на Colonia Claudia Ara Agrippinensium нареченият град Кьолн. След преселването им са познати и като „агрипинензи“ (Agrippinenses).

Убите участват във въстанието на Гай Юлий Цивилис през 69 г. и 70 г. Голяма част от тях се романизира.

Убите секат монети квинар от тип „танцуващо човече“.

Убите се сливат с (рипуарските) Рейн-франки.

Външни препраткиРедактиране