Уикипедия:Не разрушавайте Уикипедия, за да илюстрирате гледната си точка

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Когато човек е разочарован от начина, по който се прилага дадена политика или правило, той може да се изкуши да опита да дискредитира това правило или неговото тълкуване в очите на някого, който го прилага постоянно. Понякога това се прави просто за да се докаже дадена гледна точка в спор. В други случаи човек може да се опита да приложи правилото по не най-подходящия начин с цел да предизвика промяната му.

Такава тактика нанася големи щети и може да доведе до блокиране (вероятно безсрочно) или отнемане на правата за редактиране. Ако смятате, че политиката или правилото са проблематични, оставете съобщение на беседата към страницата с това правило и споделете загрижеността си. Ако просто не сте съгласни с действията на някого в дадена статия, обсъдете го на беседата на статията, на страницата за разговори или свързаните страници. Ако пряката дискусия не може да реши проблема, потърсете разрешаване на спора.

Иначе казано, невъзможно е Уикипедия да бъде 100% последователна и като резултат нейните правила никога няма да бъдат съвършени. Ако консенсусът изразява категорично несъгласие с вас, дори след като сте положили подходящите усилия, следва да зачитате консенсуса, вместо да се опитвате да прилагате разрушителни тактики.

Не създавайте кръгова дискусия редактиране

Има случаи, когато участници преднамерено се въртят в кръг на дискусията, повтаряйки едни и същи аргументи до безкрайност, дори след като тези аргументи са били опровергани или отхвърлени от другите участници (argumentum ad nauseam) и отказват да изслушат чуждите аргументи или да признаят грешката си. Често такива участници основават своите нападки на грешно, опровергано твърдение, стремейки се по всякакъв начин да докажат неговата истинност.

Уикипедия се основава на духа на добросъвестното и конструктивно съвместно редактиране и търсене на консенсус. Когато привързаността на даден участник към определена гледна точка премине границите на разумното и конструктивното, и когато дори за хората, които не са въвлечени в този конфликт, стане очевидно, че този участник съзнателно и преднамерено игнорира разумните аргументи и коментари на другите участници, администратори и посредници, отказът на такъв участник да се съобразява с чуждото мнение не може да се счита за добросъвестно поведение. Такова поведение може да бъде считано за разрушително, тъй като неговата цел е единствено налагане на тази гледна точка.

Вижте също редактиране