Уикипедия:Политика и правила

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Уикипедия е свободен проект, в който всеки може да участва. Въпреки това, Уикипедия не е анархия. Макар проектът да има сравнително малко на брой и прости правила, те – както също и принципният „дух“ на проектите на Фондация „Уикимедия“ – трябва да бъдат съблюдавани от всички желаещи да се включат в създаването на енциклопедията.

Какво трябва да знаете

редактиране

Не е необходимо да прочетете всяка политика на Уикипедия, преди да направите своя първи принос. Уикипедия ви насърчава да бъдете смели в редактирането и дори да игнорирате правилата. Това обаче не означва, че можете да правите съвсем всичко, каквото и както поискате – постарайте се поне да прочетете основните правила и задължително ги спазвайте!

Основните правила

редактиране

Най-фундаменталните принципи на енциклопедията, обобщени като „Петте стълба на Уикипедия“, са заложени още в самото ѝ начало. Тъй като те определят същността на проекта, оспорването им е практически безпредметно – несъгласните с тях по-скоро би трябвало да потърсят друг, по-подходящ за себе си проект, най-вероятно въобще извън проектите на Фондация „Уикимедия“, или пък да създадат свой собствен.

 1. Уикипедия е енциклопедия
  Целта на Уикипедия е да представи по енциклопедичен начин значими теми от неутрална гледна точка, давайки възможност за проверка на информацията и недопускайки оригинални изследвания.
  Вижте също: Уикипедия:Какво не е Уикипедия, Уикипедия:Тук сме, за да създаваме енциклопедия, Уикипедия:Благонадеждни източници, Уикипедия:Значимост.
 2. Не нарушавайте авторски права
  Съдържанието на Уикипедия се публикува под свободен лиценз. Добавяйте само материали, текст или мултимедия, които лично вие сте създали, или които представляват обществено достояние, или пък вече са публикувани под съвместим с Уикипедия лиценз. Обърнете внимание, че трябва да е разрешена комерсиалната употреба, и че трябва да спазите съответните изисквания на лиценза, например признание на авторство.
  Не добавяйте материали, които не сте създали вие, за които не сте абсолютно уверени, че имате правно основание да добавяте!
 3. Търсете консенсус с останалите редактори
  Уикипедия е резултат от труда на много редактори. Затова в нея е възприет принципът на консенсуса: от редакторите се очаква да обсъждат със своите колеги неизбежно възникващите разногласия, и да се стараят да намерят – чрез диалог – най-доброто за енциклопедията решение. Консенсусът нито непременно е „компромис“ – особено пък „равноотдалечен от всички гледни точки“ – нито е фиксиран веднъж и завинаги. Намирането му също не е продукт на гласуване, защото Уикипедия не е демокрация, а на обсъждане, в което тежестта на рационалните аргументи има приоритет над количеството, а още повече над емоциите.
 4. Уважавайте другите потребители
  Спазвайте етикета. Имайте поведение на цивилизован човек, за да изградите уважение и към себе си. Не нападайте редактори и се дръжте достойно, дори когато сами сте нападнати.
  Обсъждайте съдържанието в Уикипедия – не останалите редактори.

Решения за политиката

редактиране

Съществуват също малко на брой по-конкретно формулирани правила, касаещи ключови процеси – като например самата процедура по приемане на подобни решения. Те са формулирани на по-късен етап от постепенно сформиращата се общност на редакторите под формата на „политически решения“. Този тип решения биват приемани чрез гласувания по строго определени правила. По подобен начин се взимат и решения за предоставяне на разширени правомощия на определени редактори, например на администратори, бюрократи и проверяващи. Тези правила могат да бъдат променяни, но промените задължително трябва да бъдат официално одобрени от общността в стриктно съответствие с вече приетите процедури.

Оперативни решения

редактиране

Същинската дейност на редакторите в Уикипедия – създаването на свободната енциклопедия – е значително по-освободена от строги правила. Петият стълб на Уикипедия дори директно казва „игнорирайте всички правила!“. Смисълът на този призив обаче трябва да бъде разбран правилно: свободата и насърчаването на смелостта целят единствено да спестят на редакторите бремето на излишни бюрократични правила и процедури, без обаче да влизат в конфликт с основополагащите правила и принципи на проекта. С други думи, редакторите трябва да търсят правилния баланс между свободата и ефективността – прекалените правила вредят на работата, но пълната им липса неминуемо би довела до безпорядък.

Затова Уикипедия насърчава активното, конструктивно общуване между редакторите, основано на презумпцията за добронамереност, и насочено към търсене на консенсус, от своя страна базиран на здравия разум. Задължително в това общуване е спазването на етикета и поддържането на атмосфера на цивилизованост и уважение към останалите редактори. По този начин, с времето по естествен път се формират определени правила, касаещи ежедневната работа в енциклопедията. За разлика от генералните „политически“ решения – и още повече от фундаменталните пет стълба – тези правила по-скоро търпят постоянно развитие, вследствие на промените в общността, включително натрупвания опит.

Макар и приемани с опростена, значително по-малко формализирана процедура, поне докато в нови дискусии не бъде установено, че консенсусът в общността относно тях се е променил, тези правила също следва да бъдат спазвани от редакторите. Системното им, особено пък очевидно умишлено неспазване може да бъде разглеждано като разрушително поведение.

Помощни страници

редактиране

В Уикипедия има много на брой помощни страници, които не отразяват конкретно приети политики или правила, но въпреки това описват де факто наложени практики, най-често произтичащи от фундаменталните принципи. Свободата при тях е още по-голяма, но въпреки това, като цяло, трябва да ги следвате възможно най-точно, особено ако все още нямате достатъчно натрупан опит в енциклопедията, който би ви позволил да ги интерпретирате достатъчно задълбочено.

Най-подходящото място, от което да започнете да се запознавате с тези помощни страници, е Уикипедия:Първи стъпки.

Допълнителна информация

редактиране

Голям брой от "основните" правила са приети в началото на проекта Уикипедия, тоест в англоезичната Уикипедия, повечето от тях по навик, с взаимно съгласие, на беседите на страниците и в пощенските списъци. С развитието на българския проект се адаптират правила, подходящи за нашия език.

Важните решения се обсъждат на страницата Уикипедия:Разговори.

За обсъждане на промените в текста сътрудниците използват Беседата, а не самата статия.

Някои правила срещат различна степен на одобрение в общността на Уикипедия. Едно често подчертавано правило е: "Ако някои правила ви изнервят или потискат и отнемат желанието ви да участвате, забравете ги и продължете напред". (При тези условия може да е учудващо, че Уикипедия е толкова дисциплинирано и приятно за пребиваване място...)

Вижте също

редактиране