Уикипедия:Никакви правни заплахи

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Ако имате тежък спор с уикипедианската общност или някои нейни членове, вместо веднага да заплашвате, че ще прибегнете до съдебен процес, винаги трябва да се опитвате да изчерпите всички по-леки възможности за разрешаване на спора, каквито са обсъжданията в дискусионните страници (публични) и в лична кореспонденция (частни). Потърсете помощ от уважавани и балансирани членове на общността, но се въздържайте да отправяте правни (и изобщо всякакви) заплахи. Ако процедурите за разрешаване на спорове не са довели до решаването на Вашия проблем, можете да прибегнете като крайна мярка до помощта на закона с пълната увереност, че сте предприели всички необходими стъпки за мирното разрешаване на положението.

Ако все пак се видите принудени да потърсите правата си в съда, ние не можем да ви спрем. Все пак, за периода, в който съдебният спор не е приключен, ще ви бъде отнета възможността да редактирате Уикипедия, с цел да се осигури, че всички последващи действия от интерес на делото ще се водят извън Уикипедия и само по официални канали. Не отправяйте заплахата със съд в Уикипедия, а се свържете само с човека или хората, които имат пряко отношение към вашия иск. Ако възнамерявате да водите дело срещу самата Уикипедия, трябва да се свържете с представители на Фондация Уикимедия, която поддържа Уикипедия и сродните ѝ проекти.

Правните заплахи в Уикипедия следва да се докладват на страницата със заявки към администраторите, в чиято дискреция е да предприемат блокиране.

Какво не е правна заплаха

редактиране

Любезната отправената и ясно формулирана жалба в случаите на нарушения на авторски права или нападки не е правна заплаха.

Ако собственик на авторските правата на дадени материали ги открие използвани неправомерно в Уикипедия, той е добре дошъл да разясни какъв е правният статут на материалите, в какво се състои неправомерността на употребата и какви изисквания трябва да се изпълнят, за да останат материалите в енциклопедията. Заявлението е най-добре да се отправи на общата страница за разговори, на беседата на статията, в която са използвани материалите, на страницата със заявки към администраторите, да пише до пощенския списък на БГ-Уикипедия, или да се свърже с представител на Фондация Уикимедия.

Уикипедия изповядва принципа, че клеветите подлежат на моментално премахване, когато бъдат установени. Ако някой човек, обект на статия, вярва, че дадено твърдение в Уикипедия по негов адрес е клевета, следва да търси обратна връзка по същите начини, описани по-горе. Правилната реакция на такива действия, можещи да подложат Уикипедия на юридически санкции, е незабавното привличане на вниманието на администратор или цялата Уикиобщност. Трябва да се има предвид обаче, че различието в оценките за една или друга личности, несъгласието с мотивите за определени действия на тази личност, излагането на мнения за други лица и т.н. сами по себе си не са клевета и не трябва при работа над статии да прибягвате към заплахи за преследване със съд, за да подкрепите собствената си гледна точка в спорната статия.

Защо сме против правните заплахи

редактиране
За решаване на спорни въпроси използвайте процедурите за разрешаване на спорове

Не заплашвайте със съдебно преследване други участници в Уикипедия. Това не само не е учтиво, но и влече след себе си ред сериозни проблеми:

  • Това кара редакторите да се въздържат от свободно редактиране на статии, което пък е абсолютно необходимо за постигането на неутралност на Уикипедия. Без тази свобода има опасност от поява на страх в една от страните в дискусията, а това би могло да възпрепятства постигането на неутралност и обективност в статиите.
  • Това предизвиква лоши чувства и липса на доверие в общността на участниците в Уикипедия, възпрепятства бързата ни и ефективна дейност и вреди на нашите общи добри намерения.
  • Уикипедия има печален опит в разбирателството с участници, прибягнали до помощта на закона; използвайки съдебни мерки, Вие може да увредите своята репутация в Уикипедия.
  • Действията в рамките на Закона могат да доведат до това да Ви бъде наложена забрана за редактиране на статии (на основание неприключилите съдебни дела) с цел да не се допусне задълбочаване на проблема чрез други действия, освен тези по официалните канали.
  • Смелото редактиране и други действия, които не ви се нравят, не са престъпление и по тази причина Законът най-вероятно няма да Ви подкрепи.
В заключение

Споменът за обидите и правните заплахи, отправени в момент на гняв и лоша преценка, но после оттеглени, не би трябвало да тегне доживотно над потребителите. Когато конфликтите, довели до правна заплаха, се разрешат благополучно, то блокираните редактори следва да бъдат разблокирани (освен ако това е невъзможно по други причини), и да се осигури необходимата добра атмосфера за продължаване на процеса на писане и подобряване на енциклопедичните статии в Уикипедия.

Вижте също

редактиране