Улозонова киселина е захарна киселина получена при окислението на С1 хидроксилната група на кетоза до карбоксилна група, при което се полуава алфа-кето киселина.

Кетодезоксиоктулозонова киселина.

Представители редактиране