Университетска библиотека (УНСС)

Университетска библиотека на УНСС

Библиотеката на Университета за национално и световно стопанство е основната научноизследователска библиотека на университета и е една от най-старите и най-големи университетски библиотеки в България. Разположена е на три етажа, върху площ от 2200 кв. м. Комплексът включва седем книгохранилища, две читални зали със 120 седящи места, три компютърни зали със 160 автоматизирани читателски места, справочно-библиографски сектор, зала за свободен достъп, университетски архив и музейна сбирка[1]. Университетската библиотека е със статут на „библиотека – депозитар“ на Световната организация по интелектуална собственост[2]. Библиотеката е утвърдена като център с ценна икономическа и юридическа литература, с актуални периодични издания и електронни източници[3].

Библиотека на УНСС
Читалня на отдел „Периодика“
Читалня на отдел „Периодика“
Информация
Държава България
Типуниверситетска библиотека
МестоположениеСофия
Създаване1923 г.
Друга информация
ДиректорСтанка Ценова
Уебсайтwww.unwe.bg/library
Карта Местоположение в Столична община
Библиотека на УНСС в Общомедия

История редактиране

Началото на библиотеката при УНСС е поставено през 1923 г. като библиотека при Свободен университет за политически и стопански науки.

Библиотечните фондове, събрани през целия този изминал период, поставя основите на съвременната библиотека. Днес университетската библиотека разполага с повече от един милион тома литература. Фондовете включват книги, периодични издания, защитени дисертации и научни разработки, други библиотечни материали и личните библиотеки на акад. Евгени Матеев и проф. д.ик.н. Христо Калигоров, проф. д.ик.н. Лалю Радулов, проф. Петър Шапкарев, проф. д.ик.н. Коста Пергелов.

Структура редактиране

 
В едно от хранилищата

Структурата на библиотеката обхваща няколко отдела и два сектора[4].

 • Отдел „Библиотечни фондове и каталози“.
 • Отдел „Библиотечно и информационно обслужване“.
 • Отдел „Информационни технологии в библиотечната дейност“.
 • Сектор „Периодичен печат“.
 • Сектор „Централен архив“.

Услуги редактиране

Електронни ресурси редактиране

Библиотеката предоставя достъп на своите читатели до следните бази данни:[5]

 • EBSCO (Business Source Premier; Academic Source Premier; Regional Business News; MasterFILE Premier; Newspaper Source; ERIC; Health Source: Nursing Academic Edition; Health Source / Consumer Edition; MEDLINE; Library, Information Science & Technology Abstracts; GreenFILE)
 • ScienceDirect – Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки
 • Springer Link – База данни с пълнотекстова информация от 2742 списания на английски и немски език в областта на икономиката, естествените науки, математика, компютърни науки, медицина, физика и астрономия, хуманитарни и обществени науки, право.
 • SCOPUS – База данни, съдържаща реферати и библиографии от над 16 000 списания, осигурявайки широко интердисциплинарно покритие.
 • ISI WEB OF KNOWLEDGE – Реферативна база данни в областта на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ.
 • InCites е инструмент, доставящ персонализирана и базирана на цитати информация, оценка на изследвания, който се намира в интернет мрежата и позволява на академични и правителствени администратори да анализират своята продуктивност и да я сравнят с тази на институции от цял свят.

Библиотечни услуги редактиране

 • Търсене в електронните каталози:
  • автоматизирана библиотека;
  • национален своден каталог на библиотеките към висшите училища и научни организации в България.
 • Заемане на книги за дома.
 • Ползване на библиотечни материали в читалните зали.
 • Ползване на библиотечни материали по системата на междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане.
 • Ползване на интернет достъп, e-mail сървър, MS Office XP.
 • Автоматизирано библиотечно-информационно обслужване:
  • автоматизирано търсене на информация по зададени от читателите теми;
  • търсене на информация в бази данни на CD-ROM и в чужди бази данни в on-line режим;
  • изготвяне на библиографски и фактографски справки (устни, писмени, на електронен носител – CD-ROM и DVD-ROM) и предоставяне за ползване.
 • Адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение.
 • Ксерокопиране, сканиране, принтиране и микрофиширане на библиотечна информация.
 • Изготвяне на библиографски указатели и бюлетин „Нови книги“.

Източници редактиране

 1. Университетски вестник. Брой 637 – февруари/2018 г. Стр. 5.
 2. www.unwe.bg
 3. www.premium.bg
 4. www.unwe.bg
 5. www.unwe.bg

Външни препратки редактиране