Отваря главното меню

Факултет "Икономика на инфраструктурата" (УНСС)

Факултет „Икономика на инфрастуктурата“
Икономика на инфраструктурата
Основаване 1995
Декан проф. д.ик.н. Христо Първанов
Местоположение София, Флаг на България България
Цветове Пурпур     
Сайт Официален уебсайт на ФИИ

Факултет „Икономика на инфраструктурата“ е основно звено в Университета за национално и световно стопанство. С решение на Академичния съвет е преименуван на факултет „Икономика на инфраструктурата“ на 31 май 1995 г.

Той е продължител на факултетите „Търговски“, „Търговско-транспортен“, „Инфраструктура и услуги“. В него по 6 специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти[1].

ДейностРедактиране

Факултетът се фокусира върху обучението в бакалавърски, магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти по организация и управление на дейностите, свързани с развитието на инфраструктурата, мениджмънта на инфраструктурните проекти и публичната администрация.

СтруктураРедактиране

  • катедра „Медии и обществени комуникации“
  • катедра „Икономика на транспорта“
  • катедра „Национална и регионална сигурност“
  • катедра „Стопанска логистика“
  • катедра „Икономика на туризма“
  • катедра „Икономика на търговията“

ИзточнициРедактиране

  1. За факултета – в сайта на УНСС