Фалос идва от гръцки: φαλλóς (phallos или phallus), което в превод означава еректирал мъжки полов член. Обикновено фалос като термин се използва, за да се покаже, че пенисът е обожествен под някаква форма. Например индийците обожествявали фалоса на бог Шива, защото оттам произлиза „семето на живота“. Естествено има и много други примери за обожествяване на пениса. Фасцинус е древноримският символ против урочасване.

Фреска на бог Меркурий от Помпей
  • Културен модел, при който в центъра на обществото се поставя доктрина на поведение, диктувана от мъжките норми (патриархат), се окачествява като фалоцентризъм. С фалически символизъм са натоварени всички вещи с продълговата форма като оръжия изобщо всички символи на сила.

Литература редактиране

  • Бурдийо, Пиер, Мъжкото господство, София, Лик, 2002.
  • Киняр, Паскал, Секс и ужас, София, Лик, 2000 ISBN 954-607-324-5.
  • Фрийдман, Дейвид, Другата глава. Културна история на пениса, София, ИК Кибеа, 2006 ISBN 954-474-403-7.