Фи (главна буква Φ, малка буква φ) е 21-вата буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава 500.

Главната буква Φ се използва като символ за:

Малката буква φ се използва като символ за:

Понякога буквата се използва грешно, предимно устно, вместо символа за диаметър ⌀.