Фокус (оптика)

(пренасочване от Фокус (физика))
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Фокус.

Фокусът е точка, в която се събира снопът от всички лъчи, успоредни на главната оптична ос, след пречупване през леща или отражение от вдлъбнато огледало.

Фокуси (F1 и F2) при дебела, двойно-изпъкнала леща

Фокус при различни оптични системи:

  • За класическа двойноизпъкнала леща, фокусът е точката, в която се пресичат лъчите, които преди пречупването са били успоредни на главната оптична ос. Тъй като светлина може да преминава от двете страни на лещата, фокусите са два (по един за всяка страна). Разстоянието от главната равнина на лещата (P1 или P2) до съответния фокус се нарича фокусно разстояние.
  • Сферичните или параболичните огледала имат един фокус, където се събират всички, успоредни на главната оптична ос, лъчи след отражение от огледалото.
  • Елиптичните и хиперболични огледала имат два фокуса.

Разстоянието F от центъра на лещата до нейния главен фокус се нарича фокусно разстояние. То зависи от съотношението:[1]

,

където:

  • F – фокусно разстояние на лещата;
  • n2 – коефициент на пречупване на светлината на границата между средата и лещата;
  • n1 – коефициент на пречупване на светлината на границата между лещата и средата;
  • R1 – радиус на предната кривина на лещата;
  • R2 – радиус на задната кривина на лещата.

Оптичната сила на лещата (D) е обратнопропорционална на нейното фокусно разстояние (F):[1]

Оптичната сила на лещата се измерва в диоптри, като 1 диоптър = 1 метър–1

ИзточнициРедактиране

  1. а б Недзьведь, О.В. Оптика глаза. Основы биофизики зрения. Минск, БГМУ, 2002. с. 35. (на руски)