Франк

Уикимедия пояснителна страница

Франк може да се отнася за някое от следните понятия.

Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.