Фрезуване (земеделие)

(пренасочване от Фрезуване)

Фрезуването е механична обработка на почвата, извършвана с машини, които имат „активни“ органи, а движението им се предава от отводния вал на трактора.

Фрезуването е обработка, при която почвата се разрохква, наситнява равномерно по цялата дълбочина (10 – 15 см), а повърхността се подравнява. След тази обработка отпада необходимостта от допълнителна плитка обработка на почвата.

ПриложениеРедактиране

Фрезуване се прилага:

  • когато се цели бързо подготвяне на почвата за сеитба или разсаждане;
  • когато след предшестващата обработка почвата има буцеста структура;
  • при междуредова обработка на лозя и градини;
  • за подготовка на високи лехи за разсадопроизводство.

НедостатъциРедактиране

Негативните страни на фрезуването са:

  • обработеният почвен слой се изсушава по-бързо;
  • фрезуването е практика с ниска производителност и висок разход на енергия.
  • Фрезуването не е подходяща обработка за площи, заплевелени с многогодишни плевели, тъй като увеличава заплевеляването.

МашиниРедактиране

Машините, с които се извършва фрезуването, се наричат фрези.

Вижте същоРедактиране