Френско-османски алианс

Френско-османският алианс (на френски: Alliance franco-ottomane) е сключен от Франсоа I и Сюлейман Великолепни през 1528 г. на основата на взаимния интерес от отслабването на властта на Карл V и на Хабсбургите. Скрепен през февруари 1535 г. с договор за мир и дружба. Претекстът за съюза е „защита на християнските поданици на Османската империя“. [1]

Френско-османски алианс
Информация
Бащите-владетели на съюза изобразени от Тициан в 1530 г.

Действителният правен режим на капитулациите започва да се прилага от 1569 година, когато за френските поданици е установена твърде ниска митническа ставка от 5%. На практика съюзът просъществува с известни времеви отклонения до египетския поход на Наполеон Бонапарт (1798). Съюзът е равноправен и е скрепен с първата капитулация, обаче друга османска капитулация - тази от 1740 г. слага началото на неравноправните такива и респективно и на упадъка на Османската империя. На практика тази трета последна капитулация осигурява на Франция капитулационни права за вечни времена и през следващите 30-40 години до Кючуккайнарджийския мирен договор левантийската търговия е във френски ръце монополизирана. [2] Редица Валиде султан са французойки. От друга страна, съюзът осигурява безпрепятствен достъп на французите до Леванта и Светите земи. [3]

Френският посланик по традиция резидира в Галата и се радва на огромно уважение от Високата порта по време на стария ред. През т.нар. втора стогодишна война Франция винаги е на страната на османците срещу Сефевидите, като последните винаги са подкрепяни от Англия. По времето на крал Луи XIV се регистрира засилен интерес към Ориента като цяло, като темата е застъпена в пиеси на Молиер и „персийски писма“ на Монтескьо. През 1704 г. за първи път излиза в превод на френски и въобще в Европа „Хиляда и една нощ“. [4]

Източници

редактиране
  1. История на Османската империя от Ахмед Садулов, стр. 333. Фабер, Велико Търново., 2000.
  2. История на Османската империя от Ахмед Садулов, стр. 163. Фабер, Велико Търново., 2000.
  3. История на Османската империя от Ахмед Садулов, стр. 68-69. Фабер, Велико Търново., 2000.
  4. Ислямът в Европа, стр. 75.