Вижте пояснителната страница за други значения на Функция.

Функция в техниката е възможност, опция, умение на програма или устройство. Може да се интерпретира като специфичен процес, действие или задача, които може да изпълнява една система.[1]

Според „Български тълковен речник“ в най-общ смисъл това е дейност, работа, служба, предназначение[2]

Източници

редактиране
  1. R.Barker, C. Longman, Case Method: Function and Process Modelling, Addison-Wesley Professional, 1992.
  2. Андрейчин, Любомир. Български тълковен речник. Наука и изкуство, 2005. ISBN 954020156Х. с. 1028.