Халкопирит (от гр. χαλκóς „мед“ + пирит) е минерал със следния състав CuFeS2, където съдържанието на мед е около 35%. В България се добива в Средна гора. Той е един от главните източници на мед.

ПреработкаРедактиране