Характеристична функция

Характеристична функция е математически термин, който може да се срещне в различни контексти, но най-често в два:

В теория на множествата

редактиране

Характеристична функция на множество в класическата бинарна логика е функция, която приема стойност 1 в точките, които принадлежат на дадено множество, и стойност 0 в точките, които не принадлежат на множеството.

В теория на вероятностите

редактиране

Нека   е  -мерна функция на разпределение върху ( , ). Функцията

 

( ,  = )

се нарича характеристична функция на разпределението  .