Харалампи Тишков

български климатолог

Харалампи Салчев Тишков е български географ климатолог и университетски преподавател, професор доктор на географските науки.[1]

Харалампи Тишков
български климатолог
Роден
Харалампи Салчев Тишков
1927 г.
Починал
2015 г. (88 г.)
Националностбългарин
Учил вСофийски университет
НаградиСв. св. равноапостоли Кирил и Методий
Научна дейност
Работил вБългарска академия на науките
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Софийски университет
Великотърновски университет
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Биография

редактиране

Роден е през 1927 г. в Цариград. Завършва V Мъжка гимназия в София, а след това география в Историко-филологическия факултет на Софийския университет. От 1959 г. започва работа като научен сътрудник по климатология в Географския институт при Българска академия на науките. През 1969 г. е хабилитиран за старши научен сътрудник ІІ степен, а от 1980 г. – старши научен сътрудник І степен. През 1977 г. защитава дисертация на тема „Климатът на планинските райони в България, изразен чрез времето“, с което получава научната степен „доктор на географските науки“.[1]

Работи в областта на климатологията, медицинската и рекреационната география, по проблемите на опазване на природната среда, климатичното райониране и изследване на неблагоприятните метеорологични явления. Основният му научен принос е в прилагането на комплексно-климатичния метод при изследване на климата в България.[1]

Преподава в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.[1]

Дългогодишен ръководител на секция „Климатология и хидрология“. Член е на Научния съвет в Географския институт при Българска академия на науките, Специализирания научен съвет по география при Висшата атестационна комисия, ръководството на Българското географско дружество, редакционните колегии на списанията „Проблеми на географията“, „География“ и „Обучението по география“. Удостоен е с орден „Св. св. Кирил и Методий“ І степен.[1]

Умира през 2015 г.[1]

Източници

редактиране
  1. а б в г д е Департамент География – НИГГГ – БАН. Проф. дгн Харалампи Салчев Тишков (1927 – 2015) // Проблеми на географията 3 – 4. София, Българска академия на науките, 2015. с. 158 – 159.