Хелминтите (на гръцки: helminthos – червеи) е общото название на паразитни червеи обитаващи в гостоприемник (човек или животно). Разделят се на три класа: