Химичният синтез е процес на създаване на молекули чрез химична реакция между атоми, молекули или атоми и молекули. Този процес може да включва една химична реакция или поредица от химични реакции,[1] комбинирани с физични процеси.

Методът на синтез трябва да е добре дефиниран, така че да може да се повтори в различни лаборатории и да се постигнат същите резултати.

Синтетичният материал е вещество, което не съществува в природата, а се създава чрез синтез.

Примери за подобен тип синтез са:

  • Получаването на готварска сол: Cl2 + 2Na → 2NaCl
  • Получаването на серен диоксид: O2 + SSO2
  • Образуването на ръжда: 3O2 + 4Fe → 2Fe2O3
  • Формирането на въглеродна киселина (по-сложна молекула) след реакция между вода и въглероден диоксид (две по-прости молекули): H2O + CO2H2CO3

Ускорен асиметричен синтез редактиране

Вижте също редактиране

Източници редактиране

  1. Vogel, A.I., Tatchell, A.R., Furnis, B.S., Hannaford, A.J. and P.W.G. Smith. Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry, 5th Edition. Prentice Hall, 1996. ISBN 0-582-46236-3.