Хипоксията (от гръцки: ὑπό – малко, ὀξύς – кислород) е медицински термин, с който се означава недостатъчното снабдяване с кислород на клетки, тъкани, органи или целия организъм.

Цианоза на ръката на пациент с ниска кислородна наситеност

Класификация

редактиране

В зависимост от своята етиология хипоксията може да бъде:

В зависимост от своята локализация хипоксията може да бъде:

  • локална (местна) – при притискане или измръзване на крайници и други ограничени части от тялото;
  • генерализирана (обща) – при болести на сърцето и белия дроб, отравяне с цианиди и др.

Симптоми

редактиране

Хипоксията възниква в резултат на хипоксемията – пониженото съдържание на кислород в кръвта. Основният симптом на локалната хипоксия е цианозата.

Симптомите на генерализираната хипоксия са:

  • учестяване на пулса;
  • учестяване на честотата на дихателните движения;
  • забавяне и спиране на двигателната активност;
  • чувство на задушаване.

Със задълбочаване на състоянието пациентите стават тревожни, освобождават се от дрехите си и се стремят да си набавят повече кислород (отварят врати и прозорци, опитват се да излязат на открито).

Вижте също

редактиране