Хирургичен инструмент

Хирургичният инструмент е приспособление, което изпълнява специфична функция при различни оперативни дейности в хирургията. Наборът от хирургични инструменти, който се използва в хирургията, се нарича хирургичен инструментариум.

Скалпели

Обикновено се изработва от специална неръждаема стомана с хромирана или никелирана повърхност. Той е лек и удобен за работа, лесно се почиства и стерилизира.

Съществуват различни класификации, по които хирургичните инструменти се обособяват в групи. Най-разпространена и лесно приложима е класификацията им по функцията, която изпълняват в практиката: