Славянска хроника

(пренасочване от Хроника Славорум)

Хроника Славорум (на латински: Chronica Slavorum) е документ, написан през втората половина на XII век от августинския духовник Хелмолд фон Бозов (също Бозау).

Славянска хроника
Chronica Slavorum
АвторХелмолд фон Бозов
Първо изданиеXII век
Оригинален езиклатински
Видисторическа хроника
Славянска хроника в Общомедия

Документът описва експанзията на германските племена на изток и християнизирането на западните северни славяни в територията на съвременните Източен Холщайн, Мекленбург, Померания, Бранденбург и Скандинавия. Бозов дава детайлирано описание на вярванията, културата и обществото на славяните, които живеят източно от река Елба.

Фон Бозов пише, че южната стране на Балтийско море се обитава от славяните, като най-източно са русите, до тях са поланите, на север прусите, на юг бохемите, моравците или каринтиците и сорабите.

В първата глава се обръща особено внимание на особените добродетели на прусите, най-развитото славянско племе. Босов причислява прусите към славяните, макар днешната наука да ги смята за германско племе. Централен фокус на хрониката са събития, които се случват в земите от град Кил през Мекленбург и Рюген до Шчечин в Померания, в които основни актъори са славянските племена вагри, рани и поморани.

Хроника Славорум е продължена в началото на 13 век от Арнолд фон Любек (виж: Арнолди Хроника Славорум), а през 14 век е преведена на висок немски от Ернст, фон Кирхберг.

Литература

редактиране
  • Helmold: Slawenchronik = Helmoldi Presbyteri Bozoviensis Chronica Slavorum (= Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Bd. 19). Neu übertragen und erläutert von Heinz Stoob. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1963 (2., verbesserte Auflage. ebenda 1973, ISBN 3-534-00175-3).
  • Helmolds Chronik der Slaven (= Geschichtschr. d. deutschen Vorzeit 2. Gesammtausg. Bd. LVI) Übersetzung nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae, Leipzig 1894 books – google (PDF; 5,4 MB)