Хуманно здравеопазване и социална работа

икономическа дейност

Хуманно здравеопазване и социална работа е един от 20-те основни отрасли на икономиката в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Хуманно здравеопазване и социална работа
КИД-2008
→Q. Хуманно здравеопазване и социална работа
86. Хуманно здравеопазване
87. Медико-социални грижи с настаняване
88. Социална работа без настаняване

Секторът обхваща здравеопазването, както и социалните грижи във или извън специализирани места за настаняване.[1]

БележкиРедактиране