Хунският език е мъртъв език, но е възможно негов наследник днес да представлява съвременният чувашки език, представител на огурската подгрупа езици в групата на тюркските езици. Съществуващите писмени паметници са изпълнени със согдийско писмо.

Хунски език
СтранаКазахстан
РегионЕвропа, Азия
Говорещиизчезнал към 5 век
Систематизация по Ethnologue
-Алтайски
.-Тюркски
..-Огурски
...→Хунски
В бр. #15 на Етнолог липсва запис за езика.
Предложената систематизация е примерна.
Кодове
ISO 639-3xhc

Според Encyclopaedia Britannica, предполага се, че заедно с хазарския език се е отнасял към езиците от r- и l-тип (болгарският клон на тюркските езици).