Хуруфу Мукатта са „буквени съкращения“ (записани с букви от арабската азбука) в началото на някои сури на Корана. Те също са знамения, но истинският им смисъл е неясен (муташабих), като вярващите смятат, че единствено Аллах го знае. Учените от своя страна им дават различно тълкуване.

Статистика

редактиране

В Корана има 29 сури, които започват с Хуруфу Мукатта, и общо 78 буквени съкращения (в таблицата по-долу буквите в съкращенията са предадени чрез техните имена):

Сура Хуруфу Мукатта
Ал-Бакара Алиф. Лам. Мим.
Ал-Имран Алиф. Лам. Мим.
Ал-Араф Алиф. Лам. Мим. Сад.
Юнус Алиф. Лам. Ра.
Худ Алиф. Лам. Ра.
Юсуф Алиф. Лам. Ра.
Ар-Раад Алиф. Лам. Мим. Ра.
Ибрахим Алиф. Лам. Ра.
Ал-Хиджр Алиф. Лам. Ра.
Мариам Каф. Ха. Йа. Айн. Сад.
Та Ха Та. Ха.
Аш-Шуара Та. Син. Мим.
Ан-Намл Та. Син.
Ал-Касас Та. Син. Мим.
Ал-Анкабут Алиф. Лам. Мим.
Ар-Рум Алиф. Лам. Мим.
Лукман Алиф. Лам. Мим.
Ас-Саджда Алиф. Лам. Мим.
Йа Син Йа. Син.
Сад Сад.
Гафир Ха. Мим.
Фуссилат Ха. Мим.
Аш-Шура Ха. Мим.

Айн. Син. Каф.

Аз-Зухруф Ха. Мим.
Ад-Духан Ха. Мим.
Ал-Джасиа Ха. Мим.
Ал-Ахкаф Ха. Мим.
Каф Каф.
Ал-Калам Нун.