Черна

Уикимедия пояснителна страница

Черна може да се отнася за:

  • Черна, село в Област Добрич, България;
  • Черна, село в Област Шумен, България;
  • Черна, река в Родопите, ляв приток на Арда;
  • Черна, река в Западна Стара планина;
  • Черна, наложена книжовна форма на името на река Църна, днес в Северна Македония;
  • Черна, село в Окръг Тулча, Румъния;
  • Панайот Черна (1881—1913), румънски поет от български произход
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.