Чокльово блато

защитена местност в България

Чокльово блато е защитена местност в България. Разположена е в землището на село Байкалско, област Перник.[1]

Защитена местност
„Чокльово блато“
Местоположение Flag of Bulgaria.svg България
Байкалско, община Радомир
Данни
Площ 320 хектара
Създаден 30 декември 1992 г.
Уеб сайт ИАОС, Чокльово блато

Разположена е на площ 320 ha. Обявена е на 30 декември 1992 г. с цел опазване на естествени местообитания на редки и застрашени птици и торфено находище.[1]

На територията на защитената местност се забраняват:

 • строителство и всякакви други дейности, които увреждат естествения облик на местността или променят неблагоприятно водния и режим, забранява се черпенето на подпочвени води;
 • палене на огън, опожаряване на тръстиката и друга растителност;
 • внасяне и развъждане на различни видове животни или растения без съгласуване с Министерството на околната среда и БАН;
 • лова и риболова;
 • убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата или събиране на яйцата им;
 • замърсяване на водите;
 • паша на домашни животни в мочурливите терени по крайбрежието от 1 март до 30 юни;
 • къпане и ползване на плавателни съдове в езерото;
 • ползване на торфа за лечебни цели;
 • строителство, свързано единствено с торфодобива по предварително изготвен проект.[1]

Разрешава се поддържане на водозадържащите съоръжения. Допуска се ползването на води след преливника на Чокльово блато за нуждите на местното население след спазване на всички изисквания, произтичащи от законите.[1]

ИзточнициРедактиране

 1. а б в г Чокльово блато. // ИАОС. Посетен на 20 юни 2018 г. (на български)