Чомпи (на италиански: Ciompi) – наемни работници, даракчии в средновековна Флоренция, които през юли - август 1378 г. възстават срещу експлоатацията и безправието. Въстанието им е потушено от градските власти.

Площад Чомпи във Флоренция