Употреба

редактиране

Шаблонът се използва за приветствие и първи упътвания към новорегистрирани потребители:

{{замест:Добре дошли}} --~~~~

За нерегистрирани потребители се използва шаблонът {{Добре дошли нерег}}:

{{замест:Добре дошли нерег}} --~~~~

Когато е известен полът на потребителя, добре е да се ползва параметърът пол или шаблоните {{Добре дошла}} и {{Добре дошъл}}:

{{замест:Добре дошли|пол=м}} --~~~~
{{замест:Добре дошли|пол=ж}} --~~~~
{{замест:Добре дошъл}} --~~~~
{{замест:Добре дошла}} --~~~~

Ако редакторът има вече добри редакции, за които заслужава похвала, можете да добавите параметъра статия. Когато на този параметър е присвоена стойност, стандартното встъпление ще бъде заменено от благодарност за приносите в съответната статия:

{{замест:Добре дошли|пол=м|статия=България}} --~~~~

Въпреки че параметърът носи името „статия“, всъщност можете да укажете каквато и да е друга страница: шаблон, категория и т.н.

Ако страницата на беседата не съществува и вие не въведете резюме за редакцията, автоматично резюмето ще бъде Нова страница: „{{замест:добре дошли}}~~~~“ или нещо подобно, което не е много красиво, затова е желателно ръчно да се въвежда и резюме.

Внимание

редактиране

При промени в шаблона, касаещи броя, реда или наименуването на параметрите, задължително трябва да се обнови съдържанието на системното съобщение MediaWiki:Common.js/Edit tools data/Добре дошли, чрез което този шаблон се вика от падащо меню в режим на редактиране. Такава актуализация може да направи само администратор (отправете заявка).